Najnowsze wpisy


wrz 18 2011 Adaptacja projektu domu
Komentarze: 0

Każdy projekt domu musi uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Każda dokumentacja projektu domu musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Na każdy gotowy projekt domu możemy nanieść zmiany nie wymagające odrębnej zgody w ramach adaptacji.


Muszą być one naniesione na oryginał projektu trwale czyli techniką grafizną przez osobę posiadjącą do tego uprawnienia.